SiO Signalteknik AB

Tjänster

SiO Signalteknik AB

kan erbjuda dessa tjänster inom järnvägssignalteknik

 • Projektering
 • Granskning
 • Ibruktagning
 • Besiktning
 • Slutbesiktning
 • Byggplastuppföljning (BPU)
 • Factory Acceptance Test (FAT)
 • Projekteringsledning
 • Anläggningsassessor
 • Lärare

...av följande handlingar

 • Systemhandling
 • Funktionsbeskivning
 • Bygghandling
 • Förvaltningsdata

...inom följande ställverkstyper och anläggningar

 • Ställverk M59
 • Ställverk M65
 • Ställverk M85
 • Ställverk M95
 • Ställverk M11
 • Ställverk NSI 63 (Bane Nor)
 • ERTMS
  - Nivå 2 (L2)
  - Nivå 3 (ERTMS Regional, L3)
 • Linjeblockering
 • Vägskydd
  - Konventionell
  - System Alex
       > EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.
       > Scheidt & Bachmann GmbH
 • Plattformsanläggningar
 • Rangeranläggningar
 • Rörlig bro
 • Skredvarningssystem
 • ATC, parallell och seriell
 • ATC-simulering