SiO Signalteknik AB

Kontakt

Hans Holmberg

Chef, Assessor, Uppdragsledning
076-105 73 19
hans.holmberg@sio-signalteknik.se


Marcus Hellman

Uppdragsledning, Lärare signalteknik
072-573 76 31
marcus.hellman@sio-signalteknik.se

Andreas Hantzmann

Projektering, Granskning
076-105 01 10
andreas.hantzmann@sio-signalteknik.se

Thomas Johansson

Projektering, Granskning, Ibruktagning
076-105 34 44
thomas.johansson@sio-signalteknik.se

Arne Öjefelt

Projektering, Granskning
070-585 09 16
arne.ojefelt@sio-signalteknik.se

Monica Jans Quick

Företagsekonom
076-105 00 43
monica@sio-signalteknik.se

Håkan Jans

Chef, Granskning, Ibruktagning
076-105 72 64
hakan.jans@sio-signalteknik.se


Mikael Gabrielsson

Projektering, Granskning
072-209 17 03
mikael.gabrielsson@sio-signalteknik.se

Göran Juhlin

Projektering, Granskning, Ibruktagning
076-105 00 26
goran.juhlin@sio-signalteknik.se

Bert Axelsson

Projektering, Granskning, Ibruktagning
0730-22 50 53
bert.axelsson@sio-signalteknik.se

Joakim Eriksson

Projektering, Granskning, Ibruktagning, Byggplatsuppföljning (BPU)
070-204 26 57
joakim.eriksson@sio-signalteknik.se

Oliver Jans

Projektering
073-554 41 29
oliver.jans@sio-signalteknik.se